.;cl;.             
                                                     .;c:;;l:;:;'.           
  .dOx.              .cl;                                 ;:. .:::,;cc;,;;,'.        
  cNWk.    .;;;;.   .';;,'. .dWWO;'.                              ,c'. 'x;. ,0N0;  .,::;.      
  .0MX;   ,kXNNNWNO' ,kNNXXNN)cKWMWNXKl                             'c,'lxc,0O';xkx:lx,  .:lodc:;'.    
  cNWk.   lNWk,..xWWk,KWNd; :;.dWNd...                             'c;'cxx:. cx.;k0k,.'o. ,kXNkl. .,::;.. 
 .0MX,   ,NWK.  oWWd.lKNNWNKd..KMK.                             .::';dkkkk: .o' ;xOKN0ko  lONNk:  ,:odo.
 lNM0'.....:NMK'..cXWK;:: ;oXMNllNWk...                           .:c';dkheslod, .o:dO00OkOKc .o0NKk,  .'lOO'
 .0WMWWWWNN0;xNWNXNNKo.,XWNXKXN0l.;XWWXXd.                          ,l;.oxkkxjekxxl. ;KKxxc,.':d, .xKW0x. .lo;o.
  ''''''''  .;;;;.  .';;;,.  .,;,'.                          .dol;;:oxk1997kxx:. c0XNx.  ck. 'd00x:.:o;;c' 
                                              ;c;:lc;';xxkkkkkkx, xNk;lkko:dd.  ...;dc,c,  
    .cc:.           .dk:    .cc'                     c:.  .;clloodkkkxo. .d'.o00x..cc  .ll,::.  
    ;KMMWo           .xWNc.   .dN)                     .';:;..  .,clllo;  ;oxOkkkc..d. .co;;c.   
   .lNWXWMO  .XV.dk0k 'lk0KK0x,,XMW0KXKk: ,,.. d0o.  ,xOo..lkKXX0d' ;dOKXK0d. 'k0x.    .;::'.  .':cc,. 'xKXKK0dl'.;o:,c,    
  .xWN KMK. lWMN0kx KNNOlcoO0lxWWKxldNMX..kWX; OWX; .lXWk;oNWK  NMK,xWW0  ok. oXXx.      .,::,.  ..:cc:'..'cc;.'ol,c:.     
  'OWMXddXMX: .KWX,  dWWo   .KMK. 'XW0.;XWO. lNNd,kWNo.oNMWXKKXWMK,kWWX0xo;.            .,::;..  .;cccd:cxo,;:.      
 .cXWXOOO0KWWx.lNNd  .0MX;   oWNl .xWX:.OWN: .KMNXW0; .0MNd; ...'.'; kXMNc .,..           .',;;,.  .';:,,c,       
.xWWk.  ,XM0:KW0.  oNWXkk0XK XW0. ,XWk.;NWO.  kWMNd.  cXWNOkk0XO;0N0kxONWO. ,KMN,             ..;:;'. .c;.       
.lo:   .:oc'lo,   'ldxxdc''ll'  'ol. 'oo'  'oo;   .ldxxxo:..,lxxxdl,  .lo:                ..,:;.        
                                                                      

 _________________________________________________________________________________________________________________ 
|   :: O  p r o j e k t u ::   |   :: T e s t ::   |   :: H o l o d i s k ::   |   :: Úvod ::   |
 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
                 
                                         
                                         
      ................. 
     .dOkkkkkkkkkkkkkkOx' 
     oKl. ...........:OO' 
    .0O. .okkxkkkkxk0Kc 
    cKl .oXk:;;;;;;;,.  
    .kO' .kX0xxxxdxxl.  
    cKo  .''''''':00,  
   .kK' .:oooodoodkKo.  
   ;Kx  lXxlccccllc;.   
   .xK, .0O.        
   :Kx. cKl        
  'kKc. .kO'        
  ;OX0OO0Kl         
   .'''''.         
               
       .,,,,,,'.    
      .c0Oxdddx0k.   
      .dKo.  .dK;   
     .x0c ..  ;Ko   
     ,OO, .:OK: '0k.   
    ;0k' .lXNNd. .x0.   
   .l0d. .d0dl0O. lK:   
   .d0o. .xN0odK0' ;0d.  
  ;O0:  ,lcccc,  .OO'  
  c0O, ':cllllll:.  d0:  
 .lKo. :0OddddddxXx. :Kd.  
.xXk;',oKd.   .0Kc,'cXO'  
'dOOkkOkc.    lkOOkOkl.  
               
               
     'loodddc.      
     'O0:,;lK0.      
     lXl .lKo      
    .OO. '00,      
    :Ko  lXd.      
    .k0' 'O0,       
    :Kd  lKo.       
   .kK, .OO.       
   ;Kx. cKo        
   .xK; .dXOxdxddddxl.   
   ;Kk.  .'',,,,,,c0K.   
  .xX0dooooooooooooxKd   
   ,clllllllllllllll:.   
               
               
     ;xxxxxko.      
     ,0O,.'cK0.      
     oKc .oKl      
    .0O. ,K0'      
    cKl .dXo.      
    .OO' '0O,       
    cKo  oKl.       
   .kK' '0O.       
   :Kd  lKl.       
   .kK, .oK0kkkkkkkOx.   
   :Kx.  .........;00.   
  .dXKkxxxxxxxxxxxkOKo   
   .;;;;;;;;;;;;;;;;'    
               
       ..',;,,'..    
     .cxkkxdoooodkOkl'.  
   .:kOd:...',,,.. .,d0k, 
   ;O0l. .:k0OkkO0k;  'x0; 
  .oKx. ,kOl.. .,k0;  '0x.
  lKd. ,0k.    cKo  .OO.
 'Kk' .x0,    cKl  .0x.
 :Xl  .Kk.    .x0;  lKc 
 lXl  .Kk.   .dKc .c0x. 
 :Xx.  o0o.. ..:kO: .dKk. 
 .dXx'  ;dOkkkkx:. .cOOc.  
  .lO0x:'........'cxOkc.   
   .;okOOOkkkkOOOxl'    
     ..,,;,,'.      
               
    .;ccccc,   .,ccccc:.
   .xKoccdXO.   lKxcccOXl
   ;Kx. cKl   .OO' .k0,
   .xK; .OO.   cKl  ;0d.
   ;Kx. :Ko   .k0' .d0; 
  'kK: .x0,   :Ko  :0d. 
  cKk. :0d   .kK' .kK; 
  .kX: .x0,   :Kx. cXk. 
  ;XO. .0O.  .k0, .0K;  
  :XO. .d0o:;:lOO; .x0c.  
  'OXd.  ,coolc,. .:O0;   
  'o00xl:,''',,:lxOOl.   
   .,cdkkkOkkkxoc,.    
               
    ..................... 
   .o0xddddoddddddddddod00,
   ,K0'....   ......'OO'
   ;OKOOO0Xx.  c0OOOOOOO: 
    .....cXk. '0O'...... 
      .dK:  oKc     
      'Kk. .0O.     
     .oKc  cKl     
     'OO. .kO.     
     lKl  :Kl      
     'O0. .kK.      
     lXk'.'oKd.      
     cO00O00x.      
     .'''''..       
 ____________________________________________________________ 
|   + L O S T  A R C H I V E S - W e b  s i t e +   |
 ------------------------------------------------------------ 
Vítej obyvateli Vaultu!
Právě jsi se přihlásil do zcela nového informačního systému Valtec-net 2077. Na těchto stránkách najdeš vše co kdy budeš potřebovat k poklidnému životu v našem Vaultu - tvém domově. Prosím pokračuj četbou pravidel.

TIP DNE: Pro zvětšení písma, použij kombinaci klávesy CTRL a pohyb kolečka myši!*
* doporučené příslušenství obsahuje Vault-mouse 5000 vybavenou rolovacím kolečkem v retro stylu z počátku 21. století!

 _____________________________________________ 
| + Pravidla Vaultu: +     + 1.1.2077 +|
 --------------------------------------------- 
 • 1. Středobodem všeho dění ve Vaultu je Správce
 • 2. Správce má kontrolu nad celým Vaultem
 • 3. Veškeré spory řeší Správce
 • 4. Správce má vždy pravdu
 • 5. Každý obyvatel dostane práci na základě testu
 • 6. Pracuj pro Vault, pracuj pro Správce
 • 7. Nikdy neopou§léy VauLt bíz svolěná Správce
 • 8°. X@!>:._ Chyba: Data poškozena, prosím kontaktuj správce*!

* správce IT

 ________________________________________________________ 
| + Ztráta síťového připojení! +     + 23.10.2077 +|
 -------------------------------------------------------- 
Dnes došlo ke ztrátě globálního připojení do sítě Vaultec-net. Spuštěn Off-line mód. Veškéré zálohy a administrace webu převedena pod Správce.* Doporučeno spuštění nouzového protokolu Alpha. Očekáván příliv nových obyvatel Vaultu.

* Správce Vaultu

 ___________________________________________________________ 
| + Vítáme nové obyvatele Vaultu! +     + 24.10.2077 +|
 ----------------------------------------------------------- 
Společnost Vault-tec Vás vítá ve vašem novém domově. Vzhledem k událostem na povrchu bude Vault uzavřen po dobu nezbytně nutnou. V žádném případě se nepokoušejte otevřít vstupní dveře Vaultu, jakýkoli pokus o prolomení bezpečnostního zámku bude podle dohodnutých podmínek potrestán. Veškeré dotazy, připomínky atp. směřujte na svého Správce, který je zodpovědný za veškerý chod Vaultu.
                    Děkujeme za Vaši důvěru ve Vaulty naší společnosti.

 ______________________________________________________________________ 
| + Chyba systému! Automaticky obnovená data: +     + 18.7.2161 +|
 ---------------------------------------------------------------------- 
Soubor:
Přepis záznamu osobního deníku Správce

01: 2161-04-15
Špatné zprávy, dnes ráno mi hlavní údržbář Ed sdělil, že se po zkratu nenávratně porouchal čip na recyklaci vody. Náhradní nemáme, ač dle stavební dokumentace má vault disponovat náhradním. Zřejmě ho nestihli dodat než to začalo... Nařídil jsem mu o události mlčet, dokud nepřijdeme na řešení.

02: 2161-04-16
Ed strávil celý den pokusy o opravu zničeného čipu. Marně. Mezitím se mi v archívech podařilo získat informaci o dodávce náhradních čipů do sousedního Vaultu 15 jen několik dní před vypuknutím války.

03: 2161-04-20
Po dlouhém dohadování je rozhodnuto. Ed se vydá do sousedního Vaultu pro náhradní čip. Cesta to bude dlouhá a nebezpečná, Vault je vzdálen několik desítek kilometrů a kdo ví, jak to na povrchu vypadá.

04: 2161-04-21
Ed vyšel servisním vchodem a vydal se pro náhradní čip. Jeho nepřítomnost ve Vaultu je vysvětlena opravou potrubí v servisních tunelech hluboko pod Vaultem.

05: 2161-05-02
Neustále monitoruji okolí bunkru všemi dostupnými senzory. Stále žádné informace o Edovi.

04: 2161-05-09
Dnes jsem náhodou objevil čerstvý záznam o vypuštění automatické enviromentální sondy. Kdo to udělal?

07: 2161-05-10
Podařilo se mi vypátrat, že za vypuštěním sondy stojí ?#§k]s9.err10988. Okamžitě jsem se vydal viníka hledat. Jak se ukázalo, ráno simuloval nevolnost, aby zakryl svůj výlet na povrch. Okamžitě jsem vyrazil k servisnímu východu a zde jsem ke svému překvapení objevil Eda. Byl těžce zraněn a ještě než zemřel, stačil mi sdělit co se stalo. Vault nalezl, ale dovnitř se nedostal. Než jsem stačil promyslet další postup, zaslechl jsem zavrzání vnějších dveří...

Konec záznamu.